Dušnost koně

Jinými slovy také chronické obstrukční onemocnění plic je nejrozšířenější civilizační chorobou u koní. Je to velmi nepříjemný problém jak pro zvíře, tak pro jeho majitele. Vzniká dýcháním špatného vzduchu. Koni neprospívá ani klima ve stájích. V podstatě se jedná o alergickou reakci na alergeny ze sena, prachu, čpavku. Zkrátka vlivy, se kterými se na pastvině běžně nesetká.

Příznaky a druhy dušnosti

Při vdechnutí alergenu dochází ke stahům svalů dýchacích cest. Reakce pak bývá velmi podobná lidskému astmatu. Plicní sklípky se při neléčené dušnosti poškozují a to může vyústit v nenávratné změny či dokonce smrt koně.

Dušnost můžeme rozdělit na inspirační, expirační a smíšenou (kombinace obou). Příznaky se dělí na mírné, střední a těžké.

Inspirační dušnost

Mírná expirační dušnost se projevuje prodlouženou dobou vdechu. Dále také prohloubeným dýcháním a zvýšením dechové frekvence. Při středně těžké dušnosti kůň vpadává do mezižeberních prostor a otevírá nozdry pří výdechu. A to i v klidu. Při těžké se kůň projevuje velkým úsilím při nádechu – třese se, má snahu dýchat ústy s nataženou hlavou i krkem.

Inspirační dušnosti trpí koně, kteří mají zúžené dýchací cesty.

Expirační dušnost

První příznaky jsou především prodloužený či dvoufázový výdech. Kůň si může pomáhat břišními svaly. Při středním stupni je už jasné zapojení břišních svalů do výdechu a objevuje se prohlubeň za posledním žebrem (dýchavičná stružka). Při nejtěžších příznacích kůň „pumpuje“ břicho při výdechu, vzduch vytlačuje celým tělem a vtahuje se mu řitní otvor.

Expirační dušnost je projevem nedostatečné elasticity plicní tkáně. Často se s ní setkáváme u koní starších.

Pokud na svém koni pozorujete tyto symptomy, urychleně navštivte veterináře a proveďte alergologický test pro potvrzení nebo vyvrácení alergie.

Více informací na našem webu https://www.genomia.cz/.

 

Profi články
  • 4
    Shares

2 Comments on Dušnost koně

Leave a comment