Dotace EU pro zemědělce jsou opět spuštěny

Dne 10. 10. se spustí již 5. kolo příjmu žádostí o získání dotace EU v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Zemědělci mohou získat peníze na ochranu životního prostředí, ale také na posílení konkurenceschopnosti.

Program rozvoje venkova patří mezi stěžejní pilíře dotací EU v aktuálním programovacím období. Mezi lety 2014 – 2020 je alokováno 3,5 miliard EUR, tedy přes 90 miliard Kč. Zhruba dvě třetiny programu jsou hrazeny z prostředků Evropská unie.

Nejvíce podporovanou oblastí pro dotace je ochrana životního prostředí, do níž se plánuje investovat více než 50 % celkových zdrojů. Přes 20 % je připraveno pro oblast konkurenceschopnosti. Pro zpracování zemědělských produktů a zlepšení životních podmínek zvířat je vyčleněno 11 %. Další prostředky míří do podpory hospodářského rozvoje venkovních oblastí, technické pomoci či účinného využívání zdrojů.

Dotace EU pro zemědělské a potravinářské podniky

Jednou z oblastí aktuálně vypsaného kola jsou investice do zemědělských a potravinářských podniků s cílem zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti. Zemědělci mohou za prostředky například nakoupit nové stroje, vystavět či opravit budovy, které se zemědělskou výrobou souvisí.

Další oblastí jsou investice směřující ke snížení výrobních nákladů v rostlinné i živočišné výrobě, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím.

Podpora je určena i pro malé a střední podniky, které chtějí zvýšit svoji konkurenceschopnost či uvést produkty na nový trh.

Získejte dotace EU

Aktuální kolo dotačních výzev trvá od 10. 10. do 30. 10. 2017. Po uplynutí této doby bude příjem žádostí opět zastaven, nicméně projekty se mohou dále připravovat s očekáváním kola šestého.

Pokud chcete získat dotace EU pro váš zemědělský podnik, nebo vás zajímá oblast výzkumu a vývoje, kontaktujte společnost Mida Consulting. Její specialisté mají přehled o aktuálně probíhajících i plánovaných dotačních titulech z různých zdrojů a pomohou vám získat prostředky pro vaše podnikání.

Profi články
  • 4
    Shares

1 Comment on Dotace EU pro zemědělce jsou opět spuštěny

Leave a comment