Překlad z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny

Překlady

Studium jazyků je dobrodružná cesta, která s sebou přináší plno příležitostí. Určitě se vyplatí na ni vydat. Pokud se k tomu postavíte jako k zábavě, všechno půjde snadněji. Prostřednictvím cizí řeči máte možnost odkrýt tajemství nové kultury, získáte nové přátele a dokážete si, jaký jste šikovný. Při jazykovém vzdělávání se setkáváme s několika překážkami, netřeba však věšet hlavu. Důležité je naučit se je akceptovat, případně je elegantně obejít.

 

Překladatelská a tlumočnická agentura www.Aspena.cz v tomto článku ukáže, jaké nejčastější chyby děláme při osvojování si cizího jazyka. Značnou pozornost však budeme věnovat i potížím, které vznikají při překladu za do anglického jazyka.

Překlady

Překlad

Nebojte se vlastních schopností

Zásadním a nejčastějším problém je skutečnost, že se bojíme v novém jazyce komunikovat, psát a dělat překlady. Z tohoto důvodu se často obracíme na jiné, aby to udělali za nás. Zapomeňte na takový přístup. Ano, pokud s daným jazykem zatím pouze začínáte, případně potřebujete překlad na špičkové úrovni, profesionál po boku se hodí. Nebojte se ale vlastních znalostí. Staré metody, kdy se z textů vypisovala neznámá slovíčka, bez kontextu a hlubšího pochopení, jsou už dávno za námi. Abyste angličtinu správně pochopili a věděli používat, musíte s ní reálně pracovat. Doslovný překlad frází totiž nemusí dávat smysl. Některé slovíčka vystihují několik významů, a proto je opravdu důležité znát text detailněji.

 

Většina z nás nepotřebuje znát cizí jazyk na úrovni jazykovědce. Prioritou je zdokonalit se v ústní a písemné komunikaci, která povede k lepšímu dorozumění se. Vyjadřujte se co možná nejvíce v jazyce, který se učíte, bez ohledu na to, jak těžký je. Poslouchejte rodilé mluvčí, nasávejte do mozku fráze, přičemž se je snažte zautomatizovat. Nesnažte se cizí jazyk vnímat jako něco druhořadého a neohýbejte ho doslovným překladem do rodného jazyka. Pokud k tomu přistupujete takto, váš jazykový vývoj zůstane na mrtvém bodě a přestane se posouvat.

Vnímejte jazyk jako jedinečný systém

Mnozí z nás dělají tu chybu, že se snaží přísně rozlišovat gramatiku a slovíčka. Jazyk je ale komplexní a jedinečný systém, jehož složky do sebe krásně zapadají. Zkušený překladatel do jazyka jako je angličtina ví, že ji musí brát jako jeden souhrnný celek. Je také nutno přihlížet ke kulturní nadstavbu jazyka, zohlednit jeho specifika a podobně. Při učení nebo překladu není možné se  zaměřit pouze na jednu stránku jazyka. Tvořivý jazykový potenciál využijete naplno pouze tak, že se budete učit nové gramatické struktury a kolokace. V praxi to může znamenat i to, že nová slovíčka ihned aplikujete do věty. Naučte se vnímat, s jakými předložkami se slova spojují, zda se používají ve formálním nebo spíše v neformálním jazyce. Upozorňujeme také na pravidelnost a užívání jazyka i mimo školu.

 

Během volných večerů si „zaspíkujte“, najděte si na sociálních sítích kamarády na komunikaci, dívejte filmy v originálním znění… Trénink je pro osvojení jazyka důležitý, protože pak se můžete vyhnout trapným nedorozuměním, které jsou typické bohužel i pro špičkové překlady. Například v překladu knihy Digitální pevnost od Dana Browna nevystupovali pankáči nebo Panker, ale Pank Roker. Namísto bezdrátového telefonu zde použili bezšňůrový a podobně. Čeští překladatelé mají ve zvyku překládat i jména hlavních postav, případně názvy měst a sídel. Někdy je ale lepší zůstat věrný originálu. Neškodí, pokud ponecháte klávesnici Enter tento název a nebudete se unavovat inklinováním ke slovu Návrat. Jako perličku také rádi uvádíme překlad na nejmenovaném domácím džemu, kde stálo napsáno “Tastes like grandma”. Nuže, natřít si na housku marmeládu, která chutná jako babička, není zrovna lákavá představa.

Trpělivost růže přináší

Zdokonalování se v cizím jazyce má své fáze, nesnažte se proto některé zbytečně přeskakovat. Důležité je plánování, vytrvalost a důslednost. Není nutné, abyste učili všechny výjimky jazykových pravidel. Jimi totiž při hledání práce nijak zvlášť nezabodujete. Nasměrujte svou pozornost na stabilní ovládání nejfrekventovanějších frází a formulí z běžného života. Pokud si umíme daný výraz přeložit do mateřského jazyka, cítíme pod nohama pevnou půdu. Toto ale není správný přístup. Je třeba si uvědomit, že čeština není stejná jako angličtina. Je nutné se naučit v angličtině plnohodnotně myslet. Chybějící slova se snažte zaměnit za jiné, doplňte je gesty, obrázky, zvukem a dalšími pomůckami. Jen se vyhněte mateřským ekvivalentům.

Zapomeňte na mechanické postupy

Jazyk je sice systém určitých pravidel, ale není třeba to chápat tak, že překlad a tlumočení pro různé jazyky bude vycházet ze schopnosti logicky vysvětlit gramatické či lexikální principy. Každý jazyk je velmi živý a řídí se myšlenkovými postupy dané kultury. Našinec by možná nerozuměl “suchému” anglickému humoru, ale Angličanovi může připadat opravdu dobrý. Mechanické překlady bývají sice zábavně, ale určitě ne autentické. A jak byste si vysvětlili spojení “nedávejte rtěnka na prase”? Ano, jde o vyjádření nesmyslnosti, jelikož prase je růžové, tak ho nemá smysl barvit na růžovo, no uznejte, že to vyzní skutečně komicky. Pokud chcete být v angličtině zdatní, musíte si ji dostat do krve. Přejeme hodně vytrvalosti a úspěchů!

 

Foto: © pathdoc / Dollar Photo Club

 

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment