Překlady a tlumočení – nezbytná nutnost dnešní doby

Občas se v životě člověka vyskytne nutnost přeložit dokument, který je v cizím jazyce nebo využít služeb profesionálního tlumočníka. Aby byl dokument či zahraniční obchodní partner pochopen správně, je potřeba perfektní zvládnutí jazykové mutace.

Písemný převod textu do cizího jazyka, tedy překlad by měl být takový, aby oba texty měly stejný význam. Při překládání je kladen důraz na pečlivost, práci s textem a přesnost. Výsledný překlad musí mít hlavu i patu a vystihovat smysl původního výchozího textu.  Nedokonalý překlad přivodí nejen ostudu jeho autorovi, ale může v některých případech změnit mnohé souvislosti a narušit to, jak má být vnímán. Nutno poznamenat, že idylické stejnosti není dosaženo nikdy.

 

furzPřeklady a tlumočení

Specifika cizího jazyka

Každý cizí jazyk má svá specifika, svou historii, geografii, zvyky, nářečí, zkušenosti atd. To vše jsou věci, jež jsou neopakovatelné a napříč jazyky nepřevoditelné – tedy nedají se přeložit zcela doslovně. Ke své činnosti používají překladatelé v prvé řadě jazykové vzdělání a zkušenosti. K dispozici dále mají odborné slovníky, překládače textu i překladatelský software. Pomoci jim může konzultace s dalšími kolegy jak ústně, tak na překladatelských fórech nebo přednáškách s odborníky. Mimo perfektní znalosti cizího jazyka je nutné ovládat precizně i mateřský jazyk.

Překladatel, který nemá požadované znalosti ze svého mateřského jazyka, nemůže perfektně zvládnout převod z jednoho jazyka do druhého. Podíváme-li se na danou věc z blízka, existuje několik úrovní znalosti cizího jazyka. Patří sem například FCE, CAE či CPE a další. Pro kvalitní překladatelskou práci je nezbytně nutné, aby stál překladatel na špičce těchto zkoušek, jako je Státní překladatelská zkouška či mezinárodní certifikát CPE. To stejné platí o tlumočení.

Jazykovou bariéru zvládnete díky tlumočníka

Očekáváte-li návštěvu ze zahraničí, komunikaci v cizím jazyce se nevyhnete. Vzájemné porozumění a přesná domluva jsou základním aspektem každého úspěšného jednání. Vznikne-li mezi účastníky jednání jazyková bariéra, je velmi důležité využít služeb tlumočníka, jež vám tuto bariéru pomůže překonat, efektivně jednat a dohodnout se bez zádrhelů a nepochopení.
logo_3

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment