Jídlo do firem – Moderní způsob stravování

jídlo do firem

Lidské tělo není uzpůsobeno na dlouhodobý a nepřetržitý výkon práce. Takovéto nepřetržité vykonávání práce bez přestávky je člověk sice schopen, ale v důsledku toho dochází na fyzické i psychické opotřebení a poklesu výkonnosti. Ten se může podepsat na kvantitě i kvalitě prováděné práce.

Při rozhodování správné délky přestávky je nutné přihlížet ke způsobům stravování zaměstnanců. Délka pauzy na jídlo by měla být stanovena tak, aby umožnila konzumaci jídla včetně potřebného času na místo tam a zpět. Jestliže zaměstnanec musí opustit budovu a dojít někam do restaurace a zpátky, musí zaměstnavatel počítat s delším časem na oběd. Zde se vyplatí jídlo do firem. Každý zaměstnanec má právo na to, aby mu zaměstnavatel umožnil během pracovní doby stravování.

Příspěvky na stravování nejsou povinností

Mnohdy mohou zaměstnanci na jídlo dostat i příspěvek zaměstnavatele. Jen málokdo vydrží s jídlem před odchodem do zaměstnání a poté až po příchodu domů. Jíst se prostě musí. Zaměstnanci mají právo pouze na to, aby jim zaměstnavatel umožnil během pracovní směny stravování, nikoliv ho však přímo zajistil. Existuje několik možností, jak se během pracovní doby stravovat. Buď přímo ve vlastním zařízení zaměstnavatele, nebo prostřednictvím jiných subjektů. Například stravovací zařízení jiného provozovatele či dovoz jídla do firem. Zaměstnanec si buď jídlo hradí sám, popřípadě na něj může dostat od zaměstnavatele bonus ve formě stravenek či předplaceného jídla.

Přestávky na jídlo jsou povinností

Povinnost umožnit zaměstnancům stravování se týká všech směn. Avšak nikdo nemůže zaměstnavatele nutit, aby zdravé jídlo do firem zaměstnancům zajišťoval, pokud nemá ve svém vnitřním předpisu tuto povinnost stanovenou. Vždy záleží na dohodě obou stran, protože stravování není zákony regulovanou povinností zaměstnavatelů. Vymáhat tedy po svém šéfovi příspěvky by bylo nemístné. V některých menších firmách existuje možnost, že se zaměstnanci sami domluví a houfně si objednávají jídlo do firem, čímž si ušetří čas návštěvou restauračního zařízení. Naopak při hromadné objednávce existují možnosti, jak jídlo koupit levněji.
Jídlo do firem

www.coolcook.eu

 

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment