Zkoušky protipožární odolnosti

Požární odolnost konstrukcí definuje jejich schopnost odolat účinkům rozvinutého požáru, což znamená jednak plamenům a jednak i vysoké teplotě. Nesmí přitom žádným způsobem dojít k narušení stability, únosnosti, celistvosti a izolační schopnosti.

Co je požární odolnost, jak a podle čeho se stanovuje

Zmiňovaná lhůta se stanovuje časovým limitem, konkrétně se určuje v minutách. Reálně se k ní dochází zkouškou či výpočtem, dále extrapolací, případně i porovnáním dle platných norem a předpisů.

Hodnota vždy musí být minimálně stejná nebo vyšší oproti tomu, co požaduje norma. Samozřejmě se dá i dalšími dostupnými prostředky v čase požadovaná odolnost i dodatečně zvýšit. K efektivním způsobům se řadí například požární nátěry.

V našich podmínkách tuto problematiku upravuje předně technická norma EN 45545, což je česká verze evropsky platné normy. Toto nařízení garantuje jednak ochranu cestujících a personálu předcházením rizika požáru požadavky na použité materiály a jednak i zajišťuje, že provozuschopnost elektrických nouzových zařízení zůstává zachována až do dokončení evakuace.

Co nabízí CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o. poskytuje zkoušky protipožární odolnosti, dále zkoušky dynamické a rovněž i zkoušky statické, a to v rámci využití materiálů v oblasti dopravních technologií, především pak kolejových vozidel a jejich komponentů. Veškeré testování probíhá za konkrétně stanovených podmínek v akreditované laboratoři. Objektivita zkoušek je zaručena pravidelnou kalibrací používaných zařízení.

Mimo poskytování samotných výsledku měření pro vás zajistí také jejich interpretaci, prezentování odborného stanoviska ke stanovenému závěru, případně i další vzdělávání v této sféře, kam řadíme nejen poradenskou činnost a též i další výzkum a vývoj.

Kvalitu poskytovaných služeb garantuje nejen dobrovolný přístup k dodržování zásad stanovených v etickém kodexu, ale stejně tak členství ve Sdružení českých zkušeben a laboratoří i ve skupině EUROLAB-CZ.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment