Tisková zpráva a její důležitost

Tisková zpráva

Tisková zpráva nás má informovat o různých významných událostech, změnách či objevech. Jejím hlavním významem je však propagace vaší firmy v médiích. Jsou také významným nástrojem marketingu na podporu prodeje zboží a služeb.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Jak napsat tiskovou zprávu

Tisková zpráva je slohovým útvarem, který má jasně definované schéma a jasná pravidla, které se musí i zde dodržovat. Je potřeba, aby byla autorem sepsána s nezávislým a objektivním pohledem autora. Tiskovou zprávu pište vážným tónem a vždy ve 3. osobě. Do úvodu vepište nejdůležitější sdělení a nakonec umístěte méně důležitá fakta. Na závěr nezapomeňte ani na doplňující informace. Text musí být sepsán srozumitelně. Napsat dobrou tiskovou zprávu není zrovna jednoduché. Je potřeba uvádět pravdivé údaje, nepoužívat příliš odborné termíny. Pište aktuální a srozumitelný text, aby váš čtenář neusnul nudou při čtení tiskové zprávy.

K čemu je dobrá tisková zpráva

Tisková zpráva má smysl především pro střední a velké firmy, jež bezprostředně ovlivňuje život alespoň řádově stovek obyvatel jako jsou zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé a další. Tisková zpráva je výhodným marketingovým nástrojem. Nejenže ji poté co je sepsána odešlete do novin, ale také ji můžete zveřejnit na webových stránkách společnosti, kde bude přístupná široké veřejnosti.

Tiskovou zprávu řadíme do oblasti vztahů s veřejností a pokud jsou v ní uvedeny pozitivní zprávy jako uvedení nového výrobku na trh, nabídka nových pracovních míst, apod., pak slouží jako výborný propagační kanál, který je výrazně levnější než reklama.

Komu tiskovou zprávu posílat?

Je důležité určit si, zda budete tiskové zprávy zasílat do periodik a do jakých. Malá regionální firma nepotřebuje tiskovou zprávu v celostátním tisku, firmy působící výhradně na internetu by měli zvážit, zda budou tiskové zprávy zasílat i do tištěných novin.

www.press-news.cz

Profi články
  • 4
    Shares

2 Comments on Tisková zpráva a její důležitost

Leave a comment