Rozbor vody je důležitý

children hand washing with tap

K čemu je zapotřebí rozbor? Odpoví vám na otázku, zda je voda z vaší studny pitná, to znamená zdravotně nezávadná také tehdy, budete-li ji používat dlouhodobě, tedy ji pít nebo z ní vařit. Tepelná úprava v případě problémů nepomůže, převaření je totiž značně nespolehlivá metoda, jak se zbavit nežádoucích látek, které studna může obsahovat.

Rozbor vody

Rozbor vody

Sami jejich existenci nejste schopni nijak poznat. Tekutina může vykazovat úplně normální chuť, barvu i vůni. Nebezpečná je závadná voda především pro děti. Definici její kvality proto upravuje přímo česká legislativa a ta zároveň stanovuje požadavky na ni. Hodnotí se podle ukazatelů mikrobiologických a biologických, dále fyzikálních, chemických a organoleptických, které mají konkrétně dané limitní hodnoty.

Jejich zjištění je potom úkolem akreditované laboratoře. Protože se musí při odběru dodržovat správný postup, pokud nechcete mít s celým procesem žádnou starost, lze svěřit tento úkon odborníkům. Profivoda se postará o to, že kvalifikovaní zaměstnanci dorazí až k vám, ať jste z kteréhokoli místa v ČR, a dopraví vzorky do laboratoře, která má atest. Vy nemusíte zajišťovat nic, jen se přibližně do týdne informujete, jak kontrola dopadla. Chcete-li si vodu odebrat vlastnoručně, je to též možné, potom můžete využít hustou celorepublikovou síť poboček společnosti Profivoda, kde si ji od vás jejich pracovníci převezmou.

Rozbor vody vás možná překvapí

V praxi mnohdy není nutné zjišťovat hodnoty všech výše zmíněných veličin. Proto vám může společnost nabídnout několik druhů rozborů vody. Liší se podle toho, co se jimi tedy bude zjišťovat. A samozřejmě také cenou. Nejjednodušší a finančně nejméně náročnou variantou je mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody, dále lze provést ten základní fyzikálně-chemický, krom něj též zkrácený mikrobiologický a hydrobiologický, ještě i úplný krácený a úplný rozbor kompletní.

rozbor vody

Požadavky na četnost rozboru vody rovněž upravuje zákon, nicméně se jednoznačně doporučuje nezanedbat pravidelné sledování z důvodů preventivních. To vám sice nikdo nařídit nemůže, ale jednáte tak především v zájmu vlastního zdraví.

 

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment