Pozor na azbest. Jak k němu přistupují odborné firmy?

Azbest – zatímco v minulosti se s ním nakládalo s čistým svědomím, dnes se s ním nakládat nesmí. Dnes se totiž ví, že se jedná o velice nebezpečný materiál, který je důvodem mnohých zdravotních problémů. V případě, že jste se rozhodli pro demolici nějaké stavby, v jejíž zdech se má azbest ukrývat, zavolejte si příslušnou firmu, která se na demoliční práce a odvoz suti specializuje. Jakožto občané se nesmíte pouštět do manipulace s azbestem. S tímto materiálem musí být zacházeno tak, jak to stanovuje zákon. 

Jak jsme zmínili, v minulosti bylo s materiálem jménem azbest poměrně často zacházeno. Používal se při stavbě nejrůznějších budov, které dnes stojí mezi námi. Pravdou ale je, že v minulosti se nevědělo, že je azbest zdraví škodlivý. Ostatně dnes se ví, že je tomu naopak, ale škodlivý je jen ve chvíli, kdy se do něj začne šťouchat. Jinými slovy se stává zdraví škodlivým ve chvíli, kdy se třeba rozhodnete pro demolici konkrétní budovy postavené z azbestu. 

A taktéž bylo zmíněno, že v takovém případě je třeba volat specializované firmy, které se zaměřují na bourací a demoliční práce a které se následně postarají i o likvidaci azbestu. 

S azbestem se musí nakládat podle zákona

Specializované a odborné firmy moc dobře vědí, že s azbestem se musí nakládat tak, aby se splnily veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a také na zajištění ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí. 

Jak se pracuje s azbestem, jak k azbestu přistupují firmy

V souvislosti s azbestem si pojďme prozradit, jak většinou k azbestu přistupují firmy nebo co všechno dělají v rámci práce s tímto nebezpečným materiálem. Například dochází k odstranění tuhých stavebních materiálů, které v sobě azbest ukrývají. Také dochází k odstranění prachu, který by v sobě také mohl obsahovat azbest. Dochází k vyčištění a dekontaminaci kontaminovaných částí inventáře vnitřních zařízení budov, také se dekontaminují součásti zařízení, jež souvisí s výrobou.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment