Potřebujeme zahraniční pracovníky?

Česká republika se v současnosti potýká podobně jako ostatní evropské státy s nedostatkem pracovní síly. Ekonomická situace v naší zemi i v zahraničí je dobrá, což s sebou přináší zvýšení poptávky.

Mnohé firmy by rády navýšily výrobu, chybí jim však zaměstnanci. Kdo si chtěl najít práci, to už dávno učinil a ten, kdo ji nepotřebuje, to už dělat nebude. Nezbývá tedy zaměstnavatelům než se ohlédnout po pracovnících v zahraničí.

S nárůstem platů, který v poslední době nastal v České republice, se naše země stala atraktivnější pro obyvatele mnoha evropských zemí. Práci proto u nás hledají také cizinci pocházející ze starých zemí Evropské unie, kde měla poslední hospodářská krize mnohem větší dopad na tamní obyvatelstvo.

S rostoucí mzdou a posílením koruny se české platy dostaly nad úroveň některých jižních států. Za prací k nám proto začali mířit také Řekové, Španělé či Portugalci. Ti však vyhledávají spíše kvalifikované profese v Praze a jiných větších městech. Pozice nevyžadující speciální odbornost nejsou pro ně atraktivní.

Tato místa se zaměstnavatelé snaží obsadit pracovníky z východu. Zaměstnávaní cizinců z Ukrajiny a dalších postsovětských zemí už funguje řadu let. Se zrušením vízové povinnosti pro občany Moldávie a Ukrajiny přichází z těchto zemí více návštěvníků, kteří si udělají pravdivý obrázek o životě u nás, který je později může inspirovat k vyhledání práce v tuzemsku.

    Přestože je zaměstnávaní cizinců z třetích zemí omezeno mnohými byrokratickými překážkami, vláda si uvědomuje nastalou situaci a snaží se část z nich zmírnit. Rozjela například projekt Ukrajina, kde zájemci o práci z této postsovětské republiky mohou v kratší době získat pracovní vízum.

Toto platí i pro občany dalších zemí například Srbska nebo Filipín. Naopak zaměstnávaní cizinců s EU není ničím omezeno. Zaměstnavatelé se snaží najít pracovní sílu především v okolních státech – Polsko a Slovensko, nicméně i tam došlo v poslední době k nárůstu platů, takže práce v České republice pro obyvatelé těchto zemí není lákavá.

Daří se obsazovat pouze lépe placené pozice, které nabízí přední firmy třeba Auto Škoda v Mladé Boleslavi. Další skupinou jsou lidé, kteří denně dojíždějí do práce z blízkého příhraničí.

Výhody a nevýhody zaměstnávání pracovníků z ciziny

   Jako takřka vše okolo nás má zaměstnávání cizinců své plusy a mínusy. Zahraniční pracovníci jsou zpravidla flexibilnější než Češi. Přijíždějí většinou sami bez rodin, tudíž zde nemají žádné povinnosti, a proto jim nevadí práce přesčas či o víkendech.

To je ještě mnohdy motivováno snahou vydělat co nejdříve dost peněz a vrátit se pak zpět za příbuznými. S přetrvávajícími velkými rozdíly v platech u nás a v postsovětských či balkánských zemích jsou jejich občané ochotni pracovat za menší mzdy a nevadí jim ani ztížené pracovní prostředí, které by mnohým Čechům nevyhovovalo.

Výhodou je rovněž také to, že pracovníci z těchto států netrvají jako mnozí místní pouze na pracovní pozici s jejich kvalifikací. Vezmou často i obyčejnou práci, přestože mají středoškolské ba i vysokoškolské vzdělání.

   Nevýhodou zaměstnávání cizinců může být jazyková bariéra a odlišnost tamního a místního prostředí. U Ukrajinců to ale neplatí, neboť čeština je pro ně srozumitelná a život v jejich vlasti je v mnohém podobný tomu našemu.

Často vznikají především u menších firem problémy s jejich ubytováním. Mnohdy je to řešeno dohodou s některou z ubytoven, kde však tito lidé ne vždy najdou odpovídající podmínky pro dlouhodobější pobyt.

Otázkou dále zůstává, jak dlouho je naše hospodářství bude potřebovat a co nastane s nimi pak. Ekonomický boom dříve nebo později nahradí stagnace spojená s omezováním výroby a tím také s propouštěním zaměstnanců.

Zdaleka ne všichni se budou chtít vrátit zpět domů a mohou se stát problémem pro náš sociální systém. 

Máte zájem o nové zahraniční pracovníky?

Pokud vás zajímá nábor zahraničních pracovníků, kteří chybí ve vašem provozu. Využijte služeb pracovní agentury IRS Czech, která má vlastní náborová střediska na Ukrajině, Mongolsku i Filipínách.

Zajistí pro vás výběr vhodných zaměstnanců, jak kvalifikovaných, tak i do výroby. Součástí služeb je vyřízení pracovních povolení i následná pomoc cizinci v ČR. Více informací najdete na www.irsczech.com

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment