Klíčem k řešení nepříjemné finanční situace je konsolidace půjček a úvěrů

Obtížné životní situace se nemusí vyhnout nikomu. I člověk, který vládne silnou finanční gramotností, se nikoliv vlastním zaviněním může ocitnout v kritické ekonomické situaci. Vše však lze řešit s klidem a rozvahou, zejména pak i s přispěním informací od fundovaného finančního poradce. A jakou strategii je nejlepší zvolit? Jmenuje se konsolidace půjček a úvěrů!

Životní scénář nelze vždy přesně naplánovat

Dnešní doba je náročná pro každého, a tak není výjimkou, že se i člověk, který se snaží své závazky plnit, ocitne v tíživé finanční situaci. Přitom při jejím vzniku může stát i ochota pomoci příteli v nouzi či zneužití a manipulace ze strany jiných osob. Ve všeobecném veřejném mínění panuje představa, že finanční tíseň, která může vyústit až v neblahou dluhovou past, se týká pouze osob, jež mají problémy s finanční gramotností. Jenže opak je pravdou, bohužel se do finančních problémů může zaplést téměř každý. Nepříjemné situace se také například nevyhýbají lidem, kteří se aktuálně ocitli v rozvodovém řízení či například přijmou s dobrou vírou dědictví, jež je však zatížené dluhy. Bohužel v realitě platí staré pořekadlo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Základní radou, kterou je třeba se řídit v tísnivé finanční situaci, je návštěva odborné poradny, která poskytne rady další. Není vhodné příliš důvěřovat doporučení ze strany rodiny, přátel i dobrých známých, kteří sice upřímně, avšak v rámci nekomplexních znalostí mohou celou situaci ještě více zhoršit. V poradnách jsou pracovníci vyškoleni právě v problematice zákonných možností, jak se zříci nelegálně delegované zodpovědnosti či jak vzniklé dluhy, jejichž existence je opodstatněná, začít řešit. V poradnách působí nejen finanční poradci, ale i právníci a často i sociální pracovníci, výjimkou pak nemusí být ani organizace mediačních schůzek s dalšími aktéry celého procesu apod. Odkládat návštěvu odborné poradny v náročné ekonomické situaci se skutečně nemusí vyplatit.

Praktická konsolidace půjček a úvěrů

Nástrojem, který dokáže celkovou nepříjemnou situaci výrazně zmírnit, je pak konsolidace půjček a úvěrů. Konsolidovat lze v praxi široké spektrum finančních závazků, mezi které patří spotřebitelské úvěry, půjčky, účelové a neúčelové hypotéky, kontokorenty, leasing a další finanční produkty. Sloučením těchto závazků do jednoho komplexního závazku pak lze docílit výhodnějších podmínek splácení. Benefitem je i skutečnost, že odpadají duplicitní poplatky, které musí být jinak placeny současně několika různým institucím. Klíčovou výhodou je pak především možnost úpravy výše vašich pravidelných splátek. Celková situace se zjednoduší, zpřehlední, neboť veškeré splátky budou zasílány pouze na jeden účet. S praktickým vyřízením konsolidace úvěrů a půjček by vám však měli nejlépe pomoci ve specializované poradně, neboť i v této oblasti existuje celá řada více či méně výhodných variant řešení.

Řešení finančních problémů zvané konsolidace

Podmínky, které vymezují konsolidaci půjček a úvěrů, jsou často velmi flexibilní, ale existuje několik klíčových pravidel konsolidace, na něž je zapotřebí vždy myslet. Jedná se o minimální finanční hranici, od které lze konsolidaci provést, v praxi se nejčastěji jedná o částku ve výši cca 50 000 Kč. Horní mez finanční částky je také nastavena, ale ta je již velmi variabilní v závislosti na zvoleném finančním subjektu, jehož služby budou využity. Flexibilita je však namístě v počtu závazků, o jejichž sloučení je žádáno, přičemž je možné sloučit pouze i dva finanční závazky. Doba splácení úvěru je pak obvykle požadována na delší čas než 6 měsíců. Ostatní podmínky lze však v praxi nastavit flexibilně podle podmínek klienta.

Jak v praxi postupovat?

Řešení, jak již zde zaznělo, optimálně spočívá v kontaktování finančního poradce, eventuálně ve využívání srovnávacích online nástrojů, pomocí nichž lze také otestovat aktuální nabídku na finančním trhu. Institucí, k nimž je vhodné se obrátit, aby konsolidaci vašich závazků provedly, je jistě ideálních hned několik. Příkladem volby, jíž stěží budete litovat, je pak nízkonákladová banka mBank. Tato banka konsolidaci provádí velmi rychle a jako banka redukující náklady vás zatíží minimálními poplatky.

Podstatné však je, abyste při řešení své situace neuvažovali pouze v krátkodobém horizontu akutnosti problému, ale brali v potaz i široký kontext možných variant, které se vztahují k vaší dlouhodobé budoucnosti. Vaše životní situace se může změnit takovým způsobem, který lze jen velmi obtížně, či spíše vůbec predikovat. Například se bohužel ocitnete ve stavu osoby pobírající invalidní důchod apod., všechny tyto i velmi nepříznivé potenciální možnosti, jimiž se může váš život ubírat, je pak také zapotřebí vzít do úvahy. Není však zapotřebí myslet negativně a stresovat se, ale pouze realisticky zvážit všechny adekvátní proměnné, které mohou vstoupit do vývoje vaší osobní budoucnosti. Na každý pád krok konsolidace půjček a úvěrů přispěje k jejímu příznivému vývoji.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment