Jak získat povolení k pobytu, typy pobytů cizinců v ČR

Občané Evropské unie mají možnost pobývat a pracovat téměř bez nutnosti dalších administrativních kroků v kterékoliv členské zemi. Jiné povinnosti platí ale pro občany nečlenských zemí EU. Jak pracovat a jak delší dobu pobývat v České republice s oficiálním statusem dlouhodobého pobytu?

Typy pobytu cizinců v České republice

V České republice může cizinec pobývat různě dlouhou dobu, vždy si ale musí vyřídit odpovídající dokumenty. Rozlišuje se krátkodobý pobyt a to do 90 dní nebo dlouhodobé vízum, které umožní pobyt nad 90 dní během šesti měsíců.

Dále je možné zažádat o dlouhodobý pobyt, delší než 90 dní a delší než 6 měsíců. Trvalý pobyt pak znamená povolení na dobu 10 let s možností opakovaného prodloužení.

Ohlašovací povinnost cizince v ČR

Po příjezdu do České republiky se musí každý cizinec třetí země přihlásit do tří pracovních dní cizinecké policii. Je možné, že tuto povinnost za vás splní ubytovatel, pokud ne, musíte doložit cizinecké policii platný cestovní doklad, vyplněný přihlašovací lístek a doklad o zaplacením zdravotním pojištění.

Krátkodobý pobyt do 90 dnů

Do ČR můžete přicestovat i opakovaně a pobývat zde maximálně 90 dní za každých 180 dnů. Doba pobytu se vztahuje na všechny země schengenského prostoru. Krátkodobý pobyt po těchto 90 dní, ale neznamená možnost pracovat nebo vykonávat výdělečnou činnost.

V případě pracovního pobytu si i pro takto krátký čas musíte požádat o udělení krátkodobého víza. Žádost o krátkodobé vízum se podává na velvyslanectví nebo konzulátu, a to před cestou.

Dokládáte pas, vyplněný formulář, vaše fotografie, doklad o zaplaceném zdravotním pojištění a otisky prstů. Je třeba mít zajištěné ubytování, uvést účel cesty a mít finanční prostředky na pobyt.

Dlouhodobé vízum pro pobyt nad 90 dní

Dlouhodobé vízum bývá vydáváno, pokud se v ČR zdržujete déle než 90 dní, ale po dobu kratší než 6 měsíců. Zpravidla se jedná o pobyt za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo studia.

Dlouhodobý pobyt pro účely zaměstnání bývá povolen vydáním zaměstnanecké karty. Cizinec se zaměstnaneckou kartou může pracovat a pobývat na území ČR. Zaměstnanecká karta se vydává pro konkrétní firmu a na určenou pracovní pozici.

Při žádosti o dlouhodobé vízum budete potřebovat stejné doklady jako pro krátkodobý pobyt, ale je možné, že budete vyzváni i k doložení výpisu z rejstříku trestů nebo potvrzení od lékaře, že netrpíte závažnou chorobou.

Dlouhodobý pobyt nad 6 měsíců

Při záměru pobývat v ČR déle než 6 měsíců za účelem studia, zaměstnání, podnikání nebo rodinného sloučení se žádá o povolení k dlouhodobému pobytu.

Dlouhodobý pobyt pro osoby s vyšší kvalifikací je povolen takzvanou modrou kartou. Modrá karta je vydávána cizincům, kteří se stěhují do ČR vykonávat vysoce kvalifikované činnosti. O tento typ pobytu může požádat pouze cizinec s ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním.

O dlouhodobý pobyt se žádá, pokud máte vízum k pobytu nad 90 dnů, v ČR chcete pobývat déle než 6 měsíců a pobýváte zde se stejným záměrem jako při příjezdu.

Dokládáte cestovní doklad, fotografie, účel pobytu, ubytování, finanční prostředky, doklad o cestovním pojištění. Na požádání výpis z rejstříku trestu a lékařské potvrzení.

Trvalý pobyt na území

ČR Po pěti letech nepřetržitého pobytu můžete zažádat o povolení k trvalému pobytu. Trvalý pobyt pro cizince je možné získat, pokud jste zde pět let bez přerušení, neporušili jste zde žádný zákon a prokážete finanční prostředky k zajištění trvalého pobytu. Žádáte na pracovišti Ministerstva vnitra.

Dokládáte cestovní doklad, doklad o pětiletém pobytu, fotografie, ubytování, finanční prostředky, výpis z evidence rejstříku trestu. Nutný je také doklad o složené zkoušce z českého jazyka.

Chcete pomoci s vyřízením povolení k pobytu či jinými typy pracovních povolení? Kontaktujte pracovní agenturu IRS Czech, která se právě na tyto věci specializuje.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment