Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí je řešení

 Co se vad na nemovitostech týče, jde o poměrně bouřlivě diskutované téma. Mnoho z nich je skrytých, to znamená, že sice existují už v momentě, kdy si nemovitost kupujete, projevit se však mohou až o mnoho měsíců později.
Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Byť se prodávající zodpovědnosti za ně rozhodně prodejem nezbavuje, vzdor klauzuli z občanského zákoníku, a vy máte na reklamaci lhůtu dokonce pěti let namísto dřívějších šesti měsíců, na vás bude následné komplikované dokazování, že problém vznikl už v momentě převzetí objektu, a nikoli až následně vaší vinou. Jak se bránit? Nechte stavbu dopředu prohlédnout odborníkem.

Inspektor nemovitostí

Předejdete tak možným zdlouhavým jednáním s prodávajícím, který se vás bude snažit uklidnit a nedostatky bagatelizovat ve snaze se zbavit se povinnosti je odstranit. Nebo dokonce jeho záměrem bude využít vaší neznalosti. Mnoho podobných komplikací, které přitom znemožní užívání, laik vůbec nemá šanci odhalit. A pozdější náprava se přitom vyšplhá až do výše statisíců, typické jsou problémy s vlhkostí, u starších budov ty u nosných prvků konstrukcí či krovů, stav trámoví je zapotřebí zkontrolovat ohledně napadení škůdci.

Inspektor nemovitostí dokáže všechna tato pochybení zjistit předem. A mimo to v rámci inspekce nemovitosti může garantovat se zárukou ty rizikové situace, které po čase nenastanou. Samozřejmostí je soupis aktuálních vad a případně i těch, jež mohou nastat teprve po určité době.

Energetický štítek pro vaši nemovitost

Mimo tyto služby můžeme nabídnout také vystavení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), jejž je od roku 2013 ze zákona nezbytné nechat si zpracovat při prodeji, pronájmu nebo výstavbě nové nemovitosti či při výraznějších změnách na ní. Netýká se naproti tomu rekreačních chat nebo kulturních památek. Někdy se tento termín zaměňuje s tzv. energetickým štítkem, ten ale značí energetickou náročnost spotřebičů.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment