Bezpečnost a ochrana zdraví pro školství

Největší zodpovědnost za vyloučení bezpečnostních a zdravotních rizik, které hrozí dětem v mateřských a základních školách, nese vždy ředitel. Jmenovaná problematika souvisí se školským zákonem i platnou legislativou a odráží se ve školním řádu.

thumb-statni-sprava

 

Zvládnutí tohoto procesu je předmětem kontrol ze strany zřizovatelů a České školní inspekce. Oslovte společnost Extréria a seznamte se s riziky, postupy a principy, kde získáte cenné informace, návody a instrukce od odborníků, kterým se školení bezpečnosti stalo denním chlebem.

Školní řád není pro legraci

V zájmu jakéhokoliv školského zařízení je žádoucí věnovat maximální pozornost problematice ochrany zdraví také v dokumentech školy. Je nanejvýš důležité monitorovat úsek po úseku k zjištění případných rizik a stanovit adekvátní bezpečností opatření. Poslat dítě do školy nemusí vždy znamenat, že je tam v bezpečí. Jako rodič se tedy soustřeďte i na fakt, jak má dané školské zařízení vyřešenu otázku bezpečnosti a ochrany dětí včetně kantorů.

Kompletní zajištění ochrany a bezpečí

Nejde pouze o budovu školy, ale bezpečnost dětí i mimo ní. Jako jsou například školní hřiště, výlety, školy v přírodě. Období začátku školního roku přináší ředitelům/kám mnoho povinnosti s ohledem na bezpečí a ochranu dětí i učitelů. Musí provádět roční prověrky BOZP na pracovištích školy, vést požární knihu, mít vyhotovené poplachové směrnice, zajistit podmínky i pro těhotné a mladistvé, vést dokumentaci a kontrolovat dodržování všech stanovených předpisů. Mimo jiné také na dodržování práv, ale i povinností žáků, zaměstnanců a pravidelně je s nimi seznamovat.

Vaše břemena na Extéria ramena

Na jednu hlavu až příliš mnoho starostí, informací a zodpovědnosti. Proto je lépe obrátit se v tomto ohledu na profesionály ze společnosti Extréria, která patří k předním profesionálním společnostem v rámci celé ČR s jediným cílem: poskytnout nejkvalitnější služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany.

 

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment