Zábor veřejného prostranství vyřiďte bez otálení

Potřebujete něco stavět či rekonstruovat v hlavním městě? Praha je jedním z mnoha měst a obcí, která řeší zábor veřejného prostranství. To znamená, že jakkoliv budete využívat chodníky, silnice či jiná veřejná prostranství, musíte to městu včas oznámit formou žádosti o vydání souhlasu se záborem a uzavřením nájemní smlouvy na předmětný zábor. Pokud tak neučiníte, hrozí vám vysoká pokuta ve správním řízení, kterou budete muset uhradit. Navíc se vaše práce zkomplikují.

Nevyřizujte si zábor veřejného prostranství sami

Pokud nevíte, kam přesně máte jít a jaké formuláře musíte vyplnit, obraťte se na webové stránky zabory.cz a využijte zde odborných služeb. Ať už potřebujete zábor veřejného prostranství vyřídit za účelem svých osobních nebo pracovních činností, rádi vám zde pomohou. Vyřídí za vás veškerá potřebná povolení a vy budete své práce moci začít dělat bez zbytečného odkladu.

Zábor veřejného prostranství si musíte vyřídit dokonce tehdy, když chcete zřídit předzahrádku u své restaurace nebo umístit reklamu na veřejném prostranství. Nejedná se pouze o formalitu, protože město chce za chodník či silnici, kterou hodláte využívat, zaplatit. Platíte jednak nájemné, jednak místní poplatek ve výši dle příslušné vyhlášky č.5/2011 Sb.hl.m.Prahy, O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších vyhlášek. Při velké ploše a dlouhotrvajícím záboru při výstavbě, při umístění předzahrádky nebo z jiného důvodu není nic levného.

Žádost o stavební zábor podejte včas

Žádost o zábor chodníku, silnice či jiné plochy je nutné podat včas, protože celkem dlouho trvá, než úřady vše vyřídí. V přípravné fázi s vámi specializovaní pracovníci ze zabory.cz vyhotoví situační plánek. Ten poté projednají s příslušnými orgány jako Policií ČR, TSK hl.m. Prahy, odborem dopravy příslušné městské části. Součástí záboru může být také žádost o výkopové povolení. Pak je celý proces zase o něco složitější. Při ukládání sítí do komunikací je třeba uzavřít navíc smlouvu o uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a v rámci vlastních výkopových prací jednat se všemi dotčenými organizacemi, jich se výkop dotýká. Jedná se především o kanalizace, vodovody, plynovody, kabely, apod.

Do jednání může vstoupit také Policie ČR, pokud má stavební zábor dopad do dopravní situace týkající se parkování vozidel nebo vlastního provozu. Počítejte pak se lhůtou alespoň 5 týdnů, protože je třeba brát v úvahu i potřebu osadit dopravní značení na vyparkování vozidel jeden týden před vlastním zahájením záboru. Využijte proto odborníků ze zabory.cz, kteří se specializují na vyřizování stavebních záborů po celém hlavním městě. S nimi máte jistotu, že vše je profesionálně provedené a vy tak můžete začít klidně stavět.

Profi články
  • 4
    Shares

2 Comments on Zábor veřejného prostranství vyřiďte bez otálení

Leave a comment