Úřednická zkouška již online

V případě, že patříte mezi státní zaměstnance, jste povinni absolvovat tzv. úřednickou zkoušku. O co se jedná a jak se na ni připravit?

Co je úřednická zkouška a koho se týká

Tuto náležitost stanovuje konkrétně zákon č. 234/2014 Sb. Podrobit se jí musí každý státní zaměstnanec (s přihlédnutím k některým výjimkám), a to ve lhůtě do 12 měsíců po přijetí do služebního poměru.

Celkově se zkouška skládá ze dvou částí. První část je obecná a má ústní podobu. Uchazeč ji absolvuje před zkušební komisí. Čekat u této části úřednické zkoušky můžete otázky z oblasti činnosti státní správy, práv, povinností, ovládat byste v jejím rámci měli rovněž příslušnou legislativu a v neposlední řadě i etickou problematiku. V rámci zvláštní části pak bude muset zkoušený prokazovat náležité vědomosti v daném oboru služby.

V případě, že ani při opakovaném absolvování uchazeč neuspěje, dojde k ukončení služebního poměru. Je tedy na místě přípravu na zkoušku nepocenit. Výukové materiály jsou k dispozici na webových Ministerstva vnitra ČR. Vyzkoušet si můžete i samotný průběh zkoušky. Slouží k tomu online testy, kde si ohledně úřednické zkoušky, respektive její obecné části, můžete nanečisto ověřit svoje schopnosti.

Jak se na zkoušku efektivně připravit

Na webu www.abctesty.cz naleznete vzdělávací a výukové online testy v přehledném uživatelském rozhraní. Test úřednická zkouška je placený a obsahuje tři módy, a to výuka, výukový test a ostrý test. Obsahuje otázky z obecné části. Tím vám umožní se efektivně připravit na vykonávání reálné zkoušky. Což dokládají také i zkušenosti uživatelů, kteří si online test zakoupili a následně ji úspěšně absolvovali.

Všechna data jsou na webu odesílána prostřednictvím protokolu HTTPS. Tímto způsobem jsou chráněny důvěrné informace přenášené mezi webem a počítačem uživatele. Dochází tak k maximální ochraně vašeho soukromí a není porušena integrita dat. To znamená, že se během přenosu nedají poškodit, ani žádným způsobem pozměnit.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Press-News.cz

Seznam-Novinek.cz

InternetPressMedia.cz

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment