Posilňovanie mužnosti, sebavedomia a zodpovednosti

Posilňovanie mužnosti býva častou spoločenskou témou. Sú na to najrôznejšie možné spôsoby, techniky, návody a pomôcky. Každý si väčšinou vyberie tú svoju – ak vôbec vie o tom, že má na výber a neskončí hneď pri prvom, čo sa mu dostane „pod ruky“.

Od toho sa potom môžu odvíjať ďalšie dôležité veci a záležitosti, ktoré pritom zo začiatku môžu vyzerať nevinne a nepodstatne. Dôležité je väčšinou najmä to, ako zvykneme riešiť dané veci, situácie a či vôbec zvykneme riešiť, alebo či skôr máme tendenciu stavať sa do roly obete okolností.

O čom to tu vôbec rozprávame?

Často ide o to, že ak používame nejaké pomôcky, či si uvedomuje, že ich používame, a že sú to pomôcky. Pretože akonáhle zabudneme na to, že ide o pomôcku, väčšinou prestane byť pomôckou ale následne nevyhnutnosťou, bez ktorej si potom nevieme predstaviť bežne fungovať.

Najlepšie pánske parfumy ako ukážkový príklad.

Ako príklad môžeme uviesť napríklad najlepšie mužské parfumy.

Existuje množstvo rebríčkov najlepších parfumov – vďaka ním si potom aj úplný laik môže prehľadnejšie vybrať z tých najlepších parfumov. S pomocou takýchto parfumov si potom môžeme pomáhať zvyšovať sebavedomie a s tým úzko spojenú aj mužnosť.

Ak však zabudneme na to, že ide o obyčajnú pomôcku, nemusíme si dvakrát pomôcť.

Ak napríklad používame hoci aj ten najlepší pánsky parfum – za ktorý považuje množstvo mužov parfum Dior Fahrenheit – môžeme si s pomocou jeho vôňou výrazne zvýšiť sebavedomie. Ak sa nám samozrejme táto vôňa páči, ak sa vďaka nej cítime mužnejšie, príťažlivejšie a sebavedomejšie.

Ak ale naopak zabudneme, že daný parfum je len pomôckou a staneme sa ňom „závislí“ – najmä v zmysle, že bez neho sa nevieme cítiť podobne sebavedomo, mužne či príťažlivo – potom sme si dvakrát nepomohli a so sebavedomím nám nepomôže ani parfum OnlyTheBrave od Diesla.

Rozvíjanie mužnosti prirodzenejšie.

Samozrejme dané pomôcky nám môžu pomáhať aj pri prirodzenom rozvíjaní mužnosti – posilňovaním sebavedomia a podobne.

Je dobré však myslieť na to, že sú oveľa efektívnejšie, funkčnejšie a komplexnejšie spôsoby, ako si môžeme posilňovať a zvyšovať mužnosť. Napríklad s rozvíjaním zodpovednosti.

Rozvíjanie zodpovednosti ako lepšou pomôckou?

Ak sa pustíme do rozvíjania našej zodpovednosti, môžeme si celkovo mužnosť posilniť oveľa výraznejšie ako s akoukoľvek inou umelou pomôckou. Pretože vďaka väčšej zodpovednosti môžeme aj celkovo meniť náš život k lepšiemu.

So zodpovednosťou za vlastný život a za všetky naše rozhodnutia a činy sa automaticky staviame do roly tvorcov nášho života. Namiesto obete okolnosti, ktorá má pocit, že nemá nad ničím moc, kontrolu a neostáva jej nič iné, iba si život nejakým spôsobom pretrpieť.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment