Jak funguje výkup nemovitostí

Výkup nemovitostí představuje vhodný způsob, jak získat prostředky na plněný finančních závazků. Jak probíhá a jaké má výhody?

Jaké jsou výhody výkupu nemovitostí

Výkup domu nebo bytu má výhodu především v rychlosti. Klasický prodej tomuto postupu nemůže konkurovat, prodat nemovitost trvá týdny, až měsíce. Není totiž nutné hledat kupce pro nemovitost.

Peníze na účet můžete obdržet již do 24 hodin. Jde tak o řešení především pro zájemce, kteří mají nevyřešené finanční závazky, jejich síly již nestačí na splácení hypotéky, případně z jiných důvodů spěchají.

Na typu nemovitosti nezávisí. Prodat se tímto způsobem dají pozemky, domy i byty v libovolném stavu, případně komerční nemovitosti. Nemovitost může být zatížena exekucí, na překážku nejsou ani věcná břemena případně jiné právní vady. Stejně tak lze výkup nemovitosti za hotové realizovat u objektu zatíženého zástavním právem.

Na co je nutné dát si pozor

Je však také nutné počítat že se zpravidla nepodaří získat plnou kupní cenu. Výkupní cena se pohybuje okolo 50 až 90 %. Konkrétní hodnota se odvíjí od řady faktorů. Především je to tržní cena a ta se dále odvíjí zejména od toho lokality, v níž se nemovitost nachází nebo na konkrétním stavu nemovitosti.

Je zapotřebí si především uvědomit, že za tuto službu si zprostředkovatelská společnost vždy nárokuje určitý zisk. Pro osoby ve finanční tísni je však okamžitý výkup nemovitosti často nevyhnutelný nebo dokonce jediný možný postup.

Je tak nutné se zaměřit především na reference odkupující společnosti. Ta by měla poskytnout dostatek informací o tom, jaké zázemí za ní je. Stejně tak hodnocení klientů vypovídají o tom, zda jsou realizované obchody seriózní. Na lákavě znějící sliby o 100 % výkupní ceny nedejte, zpravidla jsou liché.

Jak výkup probíhá

První orientační zjišťování stavu nemovitosti proběhne prostřednictvím katastru. Tento prvotní krok tak lze řešit i e-mailem nebo po telefonu, kdy majitel nemovitosti poskytne identifikační údaje, aby bylo možno nemovitost dohledat.

V druhém kroku se vykupující společnost bude zajímat o právní stav nemovitosti. K tomu poslouží údaje z listu vlastnictví.

Ve třetím kroku bude nutné začít posuzovat faktický stav nemovitosti její fyzickou prohlídkou. Je proto nutné si sjednat termín osobní schůzky a nemovitost prohlédnout. Právě prohlídka bude následně klíčovým faktorem pro sjednání kupní ceny.

Tu pochopitelně musí prodejce nemovitosti schválit. Jestliže obě strany dosáhnou dohody, může se přikročit k tvorbě kupní smlouvy. Kupní smlouvu pak bude připravovat advokát. Kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově dostane klient k nahlédnutí.

Tyto smlouvy se podepíší a mohou být následně doručeny na katastr. Poté se celý proces finalizuje vyplacením kupní ceny a převzetím nemovitosti.

Chcete s celým procesem pomoci? Obraťte se na společnost Vykupnemovitostipraha.cz, která se právě na tuto problematiku specializuje.

Profi články
  • 4
    Shares

Leave a comment